บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2547 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มนักธุรกิจทางด้าน IT และนักพัฒนาระบบ งานสารสนเทศ มีปณิธานในการพยายามพัฒนา และจัดการการแก้ปัญหา (Solution) ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า


     บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานด้านสารสนเทศ (Information) เช่น การจัดทำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library system), การจัดทำ e-book, Catalog Web, สาระสังเขป และดรรชนีสืบค้นต่างๆ


     ในงานด้านอินเตอร์เน็ต เรามีการให้บริการออกแบบและจัดทำ เว็บไซต์ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมีการนำ เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการหา Solution เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยท่านสามารถวางใจในผลงานภายใต้การแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมงานของเรา


     นอกเหนือจากงานด้านสารสนเทศและด้านอินเตอร์เน็ตแล้วนั้น เรามีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริการให้คำปรึกษา และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ โดยทีมงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ทางบริษัทได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 เพื่อรับรอง ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีของเรา


     บริษัทฯ ในฐานะผู้ช่วยลูกค้า เราจะช่วยสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน ที่กระชับ มีคุณภาพ ประสานงานในทุกขั้นตอนของระบบการทำงาน ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำมาซึ่งธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ ของลูกค้า

 

 
 
     
 
HOME ABOUT US CONTACT